Σταμέλος Ιωάννης, Καθηγητής

Stamelos Ioannis, Professor

Καλαμαριά, Γραφείο 32
-
+30-231099.1910
+30-231099.1911
 • 1983 - Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1988 - Διδακτορικό Δίπλωμα του Α.Π.Θ. στην Πληροφορική
 • 1983 - 1984: Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Φυσικής της ΣΘΕ του Α.Π.Θ.
 • 1985 - 1986: Συνεργάτης - Ερευνητής στο κέντρο ερευνών τηλεπ/νιών CSELT (Τορίνο Ιταλία) στα πλαίσια του ESPRIT-CVT project
 • 1987: Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Φυσικής της ΣΘΕ του Α.Π.Θ.
 • 1988 - 1990: Συνεργάτης - Ερευνητής CSELT στα πλαίσια του ESPRIT-CVS project
 • 1990 - 1991: Senor Researcher CSELT - ομάδα Σχεδίαση VLSI με Υπολογιστή, τομέας Υποστήριξης Έρευνας
 • 1992 - 1994: Senor Researcher CSELT - ομάδα Ποιότητας Λογισμικού, τομέας Τεχνολογίας Λογισμικού
 • 1995 - 1996: Υπεύθυνος Ολοκλήρωσης Συστημάτων, Πληροφοριακό Σύστημα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας STET Hellas
 • 1997 - σήμερα: Λέκτορας Τμήματος Πληροφορικής σχολής ΣΘΕ του Α.Π.Θ.
 • Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
 • Εκτίμηση Κόστους και Ποιότητας Λογισμικού
 • Διοίκηση Έργων Λογισμικού
 • Ευέλικτες Μέθοδοι
 • Τεχνολογία Λογισμικού Βασισμένη σε Συστατικά Λογισμικού
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Kalamaria, Office 32
-
+30-231099.1910
+30-231099.1911
stamelos@csd.auth.gr

Studies

 • 1983: Diploma Electrical Engineering, Aristotle University
 • 1988: Ph.D. Computer Science, Aristotle University

Professional Experience

 • 1983 - 1984: Scientific Assistant in the Department of Physics at the Aristotle university of Thessaloniki
 • 1985 - 1986: Research Assistant in the Researches of Telecommunications Center CSELT (Torino, Italy) during the ESPRIT-CVT project
 • 1987: Scientific Assistant in the Department of Physics at the Aristotle university of Thessaloniki
 • 1988 - 1990: Research Assistant CSELT during the ESPRIT-CVT project
 • 1990 - 1991: Senor Researcher CSELT - team Design VLSI with Computer
 • 1992 - 1994: Senor Researcher CSELT - team of Quality of Software, Software engineering
 • 1995 - 1996: Responsible for the Integration of the Software Development of the Mobile Phone Company STET Hellas
 • 1997 - today: Lecturer in the department of Informatics at the Aristotle University of Thessaloniki

Research Interests

 • Open Source Software
 • Software Effort and Quality Estimation
 • Software Project Management
 • Agile Methods
 • Component Based Software Engineering
 • Enterprise Information Systems