Κονοφάος Νίκος

Καθηγητής

Γραφείο: Καλαμαριά, Γραφείο 18

Ώρες Γραφείου: ΤΡΙ 11.00-13.00, ΠΕΜ 12.00-14.00

Τηλέφωνο: +30-2310991929

Email: nkonofao@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • PhD, Electrical & Electronic Engineering, University of Bradford, UK.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Ερευνητής με υποτροφία Fulbright, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, πανεπιστήμιο Maryland, ΗΠΑ.
 • Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Διδάσκων Π.Δ. 407/80, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Διδάσκων Π.Δ. 407/80, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μικρο- και Νανο- ηλεκτρονικές διατάξεις και κυκλώματα.
 • Σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων VLSI στην νανο-κλίμακα.
 • Κβαντικές υπολογιστικές διατάξεις και κυκλώματα.
 • Οπτοηλεκτρονική: Διατάξεις ημιαγωγών, κυκλώματα και αισθητήρες.