Παπαδόπουλος Απόστολος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Καλαμαριά, Γραφείο 30

Τηλέφωνο: +30-231099.1918 Fax: +30-231099.8419

Email: papadopo@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

1994: Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πάτρας

Επαγγελματική Εμπειρία

2003: Λέκτορας Tμήματος Πληροφορικής A.Π.Θ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
  • Αναζήτηση Ομοιότητας
  • Παράλληλες και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων