Γούναρης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Καλαμαριά, Γραφείο 28

Τηλέφωνο: +30-231099.1933

Email: gounaria@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • 1999: Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.
 • 2002: Mεταπτυχιακό Δίπλωμα MPhil, UMIST, Μ. Βρεττανία
 • 2005: Διδακτορικό δίπλωμα, School of Computer Science, University of Manchester, Μ. Βρεττανία.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Απρίλιος 2008 – σήμερα: Μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ιανουάριος 2007 – Δεκέμβριος 2008: Επισκέπτης καθηγητής στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Nοέμβριος 2001 – Απρίλιος 2008:  Ερευνητικός συνεργάτης στο School of Computer Science του University of Manchester.
 • Nοέμβριος 2005 – Δεκέμβριος 2006: Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 •     Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
 •     Αυτόνομη/προσαρμόσιμη επεξεργασία δεδομένων
 •     Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων και Ροών Εργασίας
 •     Εξόρυξη Δεδομένων