Πλέρος Νίκος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Καλαμαριά, Γραφείο 15

Ώρες Γραφείου: Τρ/Τετ: 11:00 -12:00, Πέμπτη: 16:00 - 17:00

Τηλέφωνο: +30-231099.8776 Fax: +30-231099.8419

Email: npleros@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Οπτική Μεταγωγή Πακέτων
  • Οπτική Επεξεργασία Σήματος Υψηλών Ταχυτήτων
  • Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Πρόσβασης
  • Υψίρρυθμα Οπτικά Τηλ/νιακά Συστήματα Μεταγωγής
  • Υψίρρυθμοι/Πολυκυματικοί Οπτικοί Πομποί