Καρατζά Ελένη

Ομότιμη Καθηγήτρια

Γραφείο: Νέο κτίριο ΣΘΕ, Γραφείο 3.15

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11:00-12:30 και Τρίτη 11:30-13:00

Τηλέφωνο: +30-231099.7974 Fax: +30-231099.8419

Email: karatza@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

  • Πτυχίο Μαθηματικού, Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ, βαθμός «Άριστα».
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή της Προσομοίωσης Συστημάτων Υπολογιστών Παράλληλης Επεξεργασίας, Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ.

Επαγγελματική Εμπειρία

  • αθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής της ΣΘΕ του ΑΠΘ (2010 – σήμερα) με γνωστικό αντικείμενο “Κατανεμημένα Συστήματα”.
  • Λέκτορας, Επίκ. Καθηγήτρια, Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής της ΣΘΕ του ΑΠΘ (1993 – 2009).
  • Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών της ΣΘΕ του ΑΠΘ (1984 – 1993).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ανάθεση Πόρων και Χρονοδρομολόγηση Εργασιών σε Συστήματα Grid και Cloud.
  • Κατανεμημένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου.
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας.
  • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων.
  • Αποτίμηση της Απόδοσης Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων.