Portal Αποφοίτων

Στη διεύθυνση http://grads.csd.auth.gr/ λειτουργεί το portal των αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ που έχει στόχο τη συνέχιση της επαφής του Τμήματος με τους φοιτητές του μετά από την αποφοίτησή τους.