Κεραμίδας Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Καλαμαριά, Γραφείο 16

Τηλέφωνο: +302310-991926

Email: gkeramidas@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • 2008: Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, (γνωστικό αντικείμενο: Αρχιτεκτονικές Επεξεργαστών και Μνημών Ειδικού Σκοπού)
 • 2002: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα “Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού,” του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, (γνωστικό αντικείμενο: Συν-σχεδίαση Υλικού και Λογισμικού)
 • 2000: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2019-Σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών”)
 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
 • Think Silicon S.A.
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών
 • Σχεδίαση Υποσυστημάτων Μνήμης
 • Πολυπύρηνοι Επεξεργαστές Κοινής Μνήμης
 • Επεξεργαστές Γραφικών
 • Μοντελοποίηση της Κατανάλωσης Ισχύος Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Αρχιτεκτονικές Ανεκτικές σε Λάθη και Αξιόπιστες Αρχιτεκτονικές