Χορήγηση Διδακτορικού Τίτλου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση του διδακτορικού διπλώματος

(Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις και έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης του υποψήφιου διδάκτορα, υπογεγραμμένο από την επταμελή εξεταστική επιτροπή)

1. Συμπλήρωση και κατάθεση συνημμένων εντύπων και CD στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (σας χορηγείται μια βεβαίωση). Περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Επίσης απαιτούνται συμπληρωμένα τα έντυπα “Στοιχεία διδακτορικής διατριβής” και “Έγγραφο Παράδοσης διδακτορικής διατριβής” (απαιτεί υπογραφή από τη Γραμματεία του Τμήματος)

2. Πληρωμή των παραβόλων για τα πιστοποιητικά που επιθυμείτε και θα χρειαστείτε (6€ πιστοποιητικό σπουδών, 13€ αντίγραφο διδακτορικού, 32€ πάπυρος) συμπληρώνοντας το Ονοματεπώνυμο, Τμήμα και αντικείμενο αιτήματος. Καταθέτετε τα αντίστοιχα ποσά σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στον λογαριασμό 5272-041780-361 με IBAN GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361 και προσκομίζετε το παραστατικό κατάθεσης στη Γραμματεία

3. Σε συνέχεια της υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής και προκειμένου αυτή να ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης & Διαχείρισης Διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ και να απονεμηθεί ο τίτλος στην/στον διδάκτορα, η Γραμματεία καταχωρεί τη νέα διδακτορική διατριβή και κατόπιν αποστέλλεται σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην/στον διδάκτορα.

Η/Ο διδάκτορας α) εισέρχεται στο σύστημα και καταχωρεί επιπρόσθετες πληροφορίες για τη διατριβή, β) επισυνάπτει το τελικό – μετά τις επισημάνσεις της εξεταστικής επιτροπής – ψηφιακό αρχείο του πλήρους κειμένου της διατριβής και τα συνοδευτικά αρχεία των παραρτημάτων εφόσον υπάρχουν, γ) υποβάλλει δήλωση αποδέσμευσης, σχέδιο της οποίας του έχει σταλεί από τη Γραμματεία και δ) συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο της ετήσιας εθνικής στατιστικής έρευνας για τους νέους κατόχους διδακτορικού τίτλου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης,  στο Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΕΑΔΔ και στο email phdtheses@ekt.gr.

4. Καταθέτετε στην γραμματεία τις βεβαιώσεις (2) απο την Κεντρική Βιβλιοθήκη και από την βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν χρωστάτε βιβλία, το βιβλιάριο υγείας (σε περίπτωση που υπάρχει), το πάσο και τις αποδείξεις από τα παράβολα και συμπληρώνετε την αίτηση.