Χορήγηση Διδακτορικού Τίτλου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση του διδακτορικού διπλώματος

(Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις και έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης του υποψήφιου διδάκτορα, υπογεγραμμένο από την επταμελή εξεταστική επιτροπή)

1. Συμπλήρωση και κατάθεση συνημμένων εντύπων και CD στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (σας χορηγείται μια βεβαίωση). Περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Επίσης απαιτούνται συμπληρωμένα τα έντυπα “Στοιχεία διδακτορικής διατριβής” και “Έγγραφο Παράδοσης διδακτορικής διατριβής” (απαιτεί υπογραφή από τη Γραμματεία του Τμήματος)

2. Πληρωμή των παραβόλων για τα πιστοποιητικά που επιθυμείτε και θα χρειαστείτε (6€ πιστοποιητικό σπουδών, 13€ αντίγραφο διδακτορικού, 32€ μεμβράνη) συμπληρώνοντας το Ονοματεπώνυμο, Τμήμα και αντικείμενο αιτήματος. Καταθέτετε τα αντίστοιχα ποσά σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στον λογαριασμό 5272-041780-361 με IBAN GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361 και προσκομίζετε το παραστατικό κατάθεσης στη Γραμματεία

3. Για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης καταθέτετε στη Γραμματεία του Τμήματος:

α) ένα εκτυπωμένο αντίτυπο της διδακτορικής σας διατριβής,

β) Συμπληρωμένο και εκτυπωμένο το «Απογραφικό δελτίο του Εθνικού αρχείου διδακτορικών διατριβών»

γ) ένα cd-rom το οποίο θα περιέχει τη διδακτορική σας διατριβή και το «Απογραφικό δελτίο του Εθνικού αρχείου διδακτορικών διατριβών» σε ψηφιακή μορφή.

Καταθέτετε στην γραμματεία τις βεβαιώσεις (2) απο την Κεντρική Βιβλιοθήκη και από την βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν χρωστάτε βιβλία, το βιβλιάριο υγείας (σε περίπτωση που υπάρχει), το πάσο και τις αποδείξεις από τα παράβολα και συμπληρώνετε την αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης,  στο Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΕΑΔΔ καθώς και στα τηλέφωνα 2107273982 και 2107273939 και στο email phdtheses@ekt.gr