Μανωλόπουλος Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής

Γραφείο: Καλαμαριά, Γραφείο 26

Τηλέφωνο: +30-2310-991912

Email: manolopo@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • 1981: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΑΠΘ.
 • 1986: Διδάκτωρ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ. ΑΠΘ (ειδικότητα Μηχανικός Υπολογιστών).

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 1993 – τώρα: Επίκουρος καθηγητής, Αναπληρωτής καθηγητής, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ.
 • 2002: Επισκέπτης Καθηγητής στο LAMSADE, Université Paris-Dauphin.
 • 2000 – 2001: Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • 1993 – 1994: Επισκέπτης Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, University of Maryland at College Park.
 • 1984 – 1985: Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Πληροφορικής, University of Toronto.
 • 1982 – 1993: Επιστημονικός Συνεργάτης, Λέκτορας, Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ ΑΠΘ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Βάσεις Δεδομένων
 • Εξόρυξη Δεδομένων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού
 • Πληροφοριομετρία
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι