Μήλιου Αμαλία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γραφείο: Καλαμαριά, Γραφείο 15

Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 11:00-13:00, Campus: Δευτέρα 13:00 - 15:00

Τηλέφωνο: +30-231099.8407 Fax: +30-231099.8419

Email: amiliou@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • 1991 – Doctor of Philosophy Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, University of Florida, ΗΠΑ
 • 1988 – Master of Science Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, University of Florida, ΗΠΑ
 • 1985 – Πτυχίο Φυσικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2017-σήμερα: : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2007 – 2017: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2002 – 2007: Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1997 – σήμερα: Συντονιστής του LLP-ERASMUS προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών στο Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1993 – 2002: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1991 – 1992: Επιστημονική συνεργάτης και επικεφαλής ερευνητικής ομάδας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, University of Florida, Η.Π.Α.
 • 1986 – 1991: Μεταπτυχιακή υπότροφος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, University of Florida, Η.Π.Α.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Οπτικά Συστήματα Επικοινωνιών
 • Συστήματα ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων με την αξιοποίηση του χάους ως μέσο για την κρυπτογράφηση δεδομένων
 • Μελέτη, σχεδιασμός και προσομοίωση απτικών οθονών