Διοικητικό και Υποστηρικτικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο

Γραφείο

Email

Τηλέφωνο

Γκουτζαμάνης Σπύρος

Υπάλληλος Γραμματείας

Κτίριο Γραμματειών ΣΘΕ

+30-231099.8420

Θεοχάρη Γεωργία

Υπάλληλος Γραμματείας Μελών ΔΕΠ

Κτίριο Βιολογίας, Ημιώροφος

+30-231099.8164

Κακολύρη ΄Αννα

Υπάλληλος Γραμματείας

Κτίριο Γραμματειών ΣΘΕ

+30-2310.998436

Λαγοθεοδώρου Κωνσταντίνα

Κλητήρας

Καλαμαριά, Γραφείο 14b

+30-231099.1923

Μηλώση Μαρία

Προϊσταμένη Γραμματείας

Κτίριο Γραμματειών ΣΘΕ

+30-231099.8410

Νάστου Μεταξία

Υπάλληλος Γραμματείας Μεταπτυχιακού «Πληροφορική & Διοίκηση»

Κτίριο Βιολογίας, Ημιόροφος

+30-231099.8709

Τέτου Μαρία

Υπάλληλος Γραμματείας (άδεια άνευ αποδοχών)

Κτίριο Γραμματειών ΣΘΕ

Τρίκκα Ειρήνη

Υπάλληλος Γραμματείας Μεταπτυχιακού «Πληροφορική & Επικοινωνίες»

Κτίριο Βιολογίας, Ημιόροφος

+30-231099.8930

Τσακλίδου Ελβίρα

Κλητήρας

Κτίριο Γραμματειών ΣΘΕ

+30-231099.8411

 

Υποστηρικτικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο

Γραφείο

Email

Τηλέφωνο

Αθανασιάδου Σοφία

Ε.Δ.Ι.Π

Παιάνα Βασιλική

Ε.Δ.Ι.Π.

Καλαμαριά

+30-231099.1916

Τιάκας Ελευθέριος

Ε.Δ.Ι.Π.

Καλαμαριά Γραφείο 14

2310-991927