Αγγελής Ελευθέριος

Καθηγητής

Γραφείο: Εθνικής Αντίστασης 16, Καλαμαριά, 2ος Όροφος, Γραφείο 21

Ώρες Γραφείου: Επικοινωνία/Συνεννόηση με email

Τηλέφωνο: +30-231099.8230 Fax: +30-231099.8230

Email: lef@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • 1981: Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης).
 • 1986: Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
 • 1993: Διδακτορικό Δίπλωμα από τον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (1994 – 1999)
 • Ειδικός επιστήμονας σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (1996-1999)
 • Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (1999-2004)
 • Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (2004-2010. Από το 2007 μόνιμος στη βαθμίδα του επίκουρου).
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (2010-2016).
 • Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (2016)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Βέλτιστοι πειραματικοί και δειγματοληπτικοί σχεδιασμοί
 • Ανθεκτικοί Εκτιμητές
 • Στατιστικές μέθοδοι στην τεχνολογία λογισμικού:
  • Εκτίμηση κόστους, μελέτη του σφάλματος σε μοντέλα πρόβλεψης κόστους, εκτίμηση ελλειπουσών τιμών σε μοντέλα κόστους, μεθοδολογίες σύγκρισης μοντέλων πρόβλεψης κόστους και μελέτη φάσεων έργων λογισμικού
  • Μοντέλα διάγνωσης σφαλμάτων λογισμικού
  • Διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα
  • Ελεγχόμενα πειράματα και έρευνες για τη μελέτη του ανθρώπινου παράγοντα (προσωπικότητα, συμπεριφορά, προτιμήσεις, μαθησιακά εργαλεία, προγραμματιστικές πρακτικές, επιδόσεις) στην ανάπτυξη λογισμικού
  • Προτεραιότητες απαιτήσεων και ζητημάτων στην τεχνολογία λογισμικού μέσω συστημάτων ψηφοφορίας
 • Στατιστικές μέθοδοι στην ανακάλυψη γνώσης από δεδομένα παγκόσμιου Ιστού, κατανεμημένες βάσεις δεδομένων και βιοιατρικά κείμενα, μέθοδοι συσταδοποίησης και κατηγοριοποίησης και αιτιοκρατικά μοντέλα πολυμεταβλητών βιοιατρικών δεδομένων
 • Προσομοίωση συστημάτων και στατιστικές μέθοδοι στην προσομοίωση
 • Κρυπτογραφική μετατροπή δεδομένων
 • Στατιστικές μέθοδοι στη διαχείριση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
 • Στατιστικές μέθοδοι στις ευπάθειες πληροφοριακών συστημάτων
 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων σε ιατρικές μελέτες
 • Αναλύσεις δεδομένων από έρευνες και πειράματα –μελέτες