Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

Διευθυντής: Νικόλαος Κονοφάος

Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών

Διευθυντής: Σταύρος Δημητριάδης

Μέλη:

  • Παναγιώτης Κατσαρός
  • Διονύσιος Πολίτης
  • Ιωάννης Σταμέλος
  • Θρασύβουλος Τσιάτσος
  • Χρήστος Κατσάνος

Εργαστήριο Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής

Διευθυντής: Νικόλαος Κονοφάος

Μέλη:

  • Ελευθέριος Αγγελής
  • Κωνσταντίνος Δραζιώτης
  • Γεώργιος Κεραμίδας
  • Νικόλαος Τσίτσας