Τσιάτσος Θρασύβουλος-Κων/νος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Καλαμαριά, Γραφείο 20

Τηλέφωνο: +30-231099.8990 Fax: +30-231099.8419, +30-231099.8990

Email: tsiatsos@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • 1998: Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • 2000: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • 2003: Διδακτορικό Δίπλωμα. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2020-Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2015-2020: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2011-2015: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2006-2011: Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1998-2006: Μηχανικός Η/Υ Έρευνας και Ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ-Διόφαντος).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα μάθησης
 • Αξιοποίηση δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση
 • Μέθοδοι αξιολόγησης διαδικτυακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων
 • Περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης
 • Σοβαρά παιχνίδια και παιχνιδοκεντρική μάθηση με χρήση νέων τεχνολογιών
 • Μάθηση με χρήση κινητών συσκευών
 • Γνωστική εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών
 • Ανάπτυξη διεπαφών βιο-ανάδρασης για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της μάθησης
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών περιβαλλόντων για την διαχείριση και υποστήριξη της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας
 • Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση διαδικτυακών περιβαλλόντων