Τσιάτσος Θρασύβουλος-Κων/νος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Καλαμαριά, Γραφείο 20

Τηλέφωνο: +30-231099.8990 Fax: +30-231099.8419, +30-231099.8990

Email: tsiatsos@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα μάθησης
  • Εκπαιδευτική χρήση πολυμέσων και τεχνολογιών διαδικτύου
  • Ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση δικτύων υπολογιστών και πρωτοκόλλων πραγματικού χρόνου