Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

2/9/2019 – 27/9/2019: Επαναληπτική εξεταστική περίοδος
1/10/2019 – 14/1/2020: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
20/1/2020 – 7/2/2020: Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου
10/2/2020 – 24/5/2020: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου
1/6/2020 – 30/6/2020: Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΑΠΘ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΑΠΘ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021