Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

5/10/2020- 22/1/2021: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
25/1/2021 – 12/2/2021: Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου
15/2/2021 – 04/6/2021: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου
7/6/2021 – 28/6/2021: Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου

1/9/2021 – 29/9/2021: Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΑΠΘ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021