Προκήρυξη εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής του Τομέα Β’ του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2024 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος