Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Βρείτε εδώ το ενημερωτικό κείμενο για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας.