Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Βρείτε εδώ το ενημερωτικό κείμενο για τη Βεβαίωση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας.

Αίτηση χορήγησης ΒΠΔΕ

Ανακοίνωση για παρακολούθηση μαθημάτων από απόφοιτους του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ για απόκτηση Βεβαίωσης Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας.

Αίτηση αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, για παρακολούθηση μαθημάτων για χορήγηση ΒΠΔΕ (Προθεσμία υποβολής 10-9-2021)