Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ βρίσκεται στο Κτίριο Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί τους φοιτητές από Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 – 12:30.