Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ με τους παρακάτω τρόπους.

Τηλεφωνικά

  • Προισταμένη γραμματείας Τμήματος: +30-231099.8410
  • Φοιτητικά προπτυχιακού προγράμματος σπουδών & διοικητικά: +30-231099.8420 και +30-231099.8436
  • Φοιτητικά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών: +30-231099.8930
  • Φοιτητικά διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: +30-231099.8709
  • Θέματα υποψηφίων διδακτόρων: +30-231099.8411

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την κ. Θεοχάρη Γεωργία, υπεύθυνη Επικοινωνίας του Τμήματος στο τηλέφωνο: +30-231099.8164.

Με e-mail

Για γενικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος (φοιτητικά, πληροφορίες, αιτήσεις, ανακοινώσεις, πρόγραμμα σπουδών-μαθημάτων, κλπ) μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail: info@csd.auth.gr ή administration@csd.auth.gr

 


Ταχυδρομικά

Στη διεύθυνση:

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ
Κτίριο Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
54124 Θεσσαλονίκη

Στη διεύθυνση της γραμματείας του Τμήματος:

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
54124 Θεσσαλονίκη