Σταμέλος Ιωάννης

Καθηγητής

Γραφείο: Καλαμαριά, Γραφείο 32

Τηλέφωνο: +30-231099.1910 Fax: +30-231099.8310

Email: stamelos@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • 1983 – Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1988 – Διδακτορικό Δίπλωμα του Α.Π.Θ. στην Πληροφορική

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 1984 – 1988: Υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Φυσικής της ΣΘΕ του Α.Π.Θ.
 • 1985 – 1986: Συνεργάτης – Ερευνητής στο κέντρο ερευνών τηλεπ/νιών CSELT (Τορίνο Ιταλία) στα πλαίσια του ESPRIT-CVT project
 • 1988 – 1990: Συνεργάτης – Ερευνητής CSELT στα πλαίσια του ESPRIT-CVS project
 • 1990 – 1991: Έμπειρος Ερευνητής CSELT – ομάδα Σχεδίασης VLSI με Υπολογιστή, τομέας Υποστήριξης Έρευνας
 • 1992 – 1994: Έμπειρος Ερευνητής CSELT – ομάδα Ποιότητας Λογισμικού, τομέας Τεχνολογίας Λογισμικού
 • 1995 – 1996: Διευθυντής Ολοκλήρωσης Συστημάτων, Πληροφοριακό Σύστημα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας STET Hellas
 • 1997 – σήμερα: Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Πληροφορικής σχολής ΣΘΕ του Α.Π.Θ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 •   Τεχνολογία Λογισμικού
 • Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
 • Εκτίμηση Κόστους και Ποιότητας Λογισμικού
 • Διοίκηση Έργων Λογισμικού
 • Ευέλικτες Μέθοδοι
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων