Δραζιώτης Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Καλαμαριά, Γραφείο 25

Τηλέφωνο: +30-231099.1928

Email: drazioti@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα, Tμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., 2005
Πτυχίο Μαθηματικών, Α.Π.Θ., 1998

Επαγγελματική Εμπειρία

2019 – : Επ. Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2013 – 2019 : Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2009 – 2013 : Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Υπολογιστική θεωρία αριθμών, Κρυπτογραφία