Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Το Τμήμα Πληροφορικής με στόχο στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας των φοιτητών/τριών με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, στη βελτίωση της πορείας των προπτυχιακών σπουδών τους αλλά στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών ιδιαίτερα των νεοεισερχομένων φοιτητών/τριών ενεργοποιεί το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου για τους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Επώνυμο Φοιτητή/τριας

ΑΠΟ           ΕΩΣ

Ονοματεπώνυμο Συμβούλου

Τομέας

Email

Α

Αναστάσιος Τέφας
(Αναπληρωτής Καθηγητής)

Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών

tefas@csd.auth.gr

Β

Γ

Γρηγόρης Τσουμάκας
(Αναπληρωτής Καθηγητής)

Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού

greg@csd.auth.gr 

Δ

Ι

Διονύσης Πολίτης
(Επίκουρος Καθηγητής)

Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

dpolitis@csd.auth.gr 

Κα…

Κε…

Νικόλαος Τσίτσας
(Αναπληρωτής Καθηγητής)

Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

ntsitsas@csd.auth.gr

Κη…

Λ

Κωνσταντίνος Δραζιώτης
(Επίκουρος Καθηγητής)

Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

drazioti@csd.auth.gr

Μ

Θρασύβουλος Τσιάτσος
(Αναπληρωτής Καθηγητής)

Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

tsiatsos@csd.auth.gr 

Ν

Ο

Χρήστος Κατσάνος
(Επίκουρος Καθηγητής)

Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

ckatsanos@csd.auth.gr

Π

Γεώργιος Κεραμίδας
(Επίκουρος Καθηγητής)

Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

gkeramidas@csd.auth.gr

Ρ

Σ

Δημήτρης Βράκας
(Επίκουρος Καθηγητής)

Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού

dvrakas@csd.auth.gr 

Τ

Φ

Ελευθέριος Τιάκας
(Ε.Δ.Ι.Π.)

Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού

tiakas@csd.auth.gr

Χ

Ω

Απόστολος Παπαδόπουλος
(Αναπληρωτής Καθηγητής)

Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού

papadopo@csd.auth.gr 

Ευπαθείς ομάδες

Αγγελής Ελευθέριος
(Καθηγητής)

Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

lef@csd.auth.gr