Επιτροπές Τμήματος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) omea@csd.auth.gr

 • Ν. Βασιλειάδης
 • Ν. Κονοφάος
 • Αμ. Μήλιου

Εκπρόσωπος Τμήματος στην επιτροπή Βιβλιοθηκών της ΣΘΕ

Επιτροπή Εθελοντισμού του ΑΠΘ

Υπόλογος υλικών κινητού εξοπλισμού

Εκπρόσωπος Τμήματος στην Κοσμητεία για το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας

Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων student-affairs@csd.auth.gr

 • Αν. Τέφας
 • Αν. Γούναρης
 • Ν. Τσίτσας

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και Επιμέλειας του Οδηγού Σπουδών course-com@csd.auth.gr

 • Κ. Κοτρόπουλος
 • Στ. Δημητριάδης
 • Ν. Βασιλειάδης
 • Κ. Τσίχλας
 • Θ.Κ. Τσιάτσος (αναπληρωματικός)

Επιτροπή Απόσυρσης και εκποίησης υλικών

Επιτροπή Υποδομών και Επιτροπή τεχνικής υποστήριξης του Τμήματος infra@csd.auth.gr

 • Ν. Νικολαΐδης
 • Απ. Παπαδόπουλος
 • Π. Κατσαρός
 • Σ. Σταυρουλάκης
 • Γ. Παζαράς

Επιτροπή εκδηλώσεων και προβολής του Τμήματος publicity@csd.auth.gr

 • Δ. Βράκας
 • Ν. Λάσκαρης
 • Κ. Δραζιώτης
 • Β. Παιάνα

Επιτροπή για τον Ιστότοπο του Τμήματος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την διαχείριση του περιεχομένου του κεντρικού ιστότοπου του ΑΠΘ site@csd.auth.gr

 • Γ. Τσουμάκας
 • Ε. Τιάκας
 • Γ. Θεοχάρη
 • Μ. Τέτου
 • Σ. Σταυρουλάκης, Διαχειριστής Περιεχομένου Website ΑΠΘ (ΟΔΕ web)

Σύνδεσμος Τμήματος με τον ΕΛΚΕ

Επιτροπή Συντονισμού Διοικητικού Έργου

 • Αθ. Βακάλη
 • Γ. Παπαδημητρίου
 • Θ.Κ. Τσιάτσος
 • Μ. Μηλώση

Εκπρόσωπος Τμήματος στην Επιτροπή Πολιτισμού – Επικοινωνίας και Αριστείας της ΣΘΕ

 • Αθ. Βακάλη

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών

 • Α. Τέφας
 • Γ. Τσουμάκας
 • Δ. Πολίτης