Επιτροπές Τμήματος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α): omea@csd.auth.gr

 • Αμ. Μήλιου
 • Αν. Γούναρης
 • Θ.Κ. Τσιάτσος

Ομάδα υποστήριξης της ΟΜ.Ε.Α.

 • N. Βασιλειάδης
 • Χ. Κατσάνος

Επιτροπή Στρατηγικής – Εξέλιξης Τμήματος

 • Ε. Αγγελής
 • Γ. Παπαδημητρίου
 • Θ. Κ. Τσιάτσος
 • Ν. Πλέρος
 • Α. Παπαδόπουλος

Επιτροπή εκδηλώσεων και προβολής του Τμήματος: publicity@csd.auth.gr

 • Ν. Λάσκαρης
 • Γ. Κεραμίδας

Επιτροπή για τον Ιστότοπο του Τμήματος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την διαχείριση του περιεχομένου του κεντρικού ιστότοπου του ΑΠΘ: site@csd.auth.gr

 • Π. Κατσαρός
 • Γ. Θεοχάρη
 • Ε. Τιάκας

Επιτροπή Συντονισμού Διοικητικού Έργου 

 • Α. Βακάλη
 • Γ. Παπαδημητρίου
 • Θ.Κ. Τσιάτσος
 • Μ. Μηλώση

Επιτροπή Σύναψης Σχέσεων με Ιδρύματα και Φορείς

 • Ι. Σταμέλος
 • Α. Γούναρης
 • Π. Κατσαρός

Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων:  student-affairs@csd.auth.gr

 • Α. Τέφας
 • Γ. Τσουμάκας
 • Δ. Πολίτης

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και Επιμέλειας του Οδηγού Σπουδών:  course-com@csd.auth.gr

 • Δ. Βράκας
 • Χ. Κατσάνος
 • Γ. Κεραμίδας
 • Π. Νικοπολιτίδης

Επιτροπή Προγράμματος Μαθημάτων:  schedule@csd.auth.gr

 • Δ. Βράκας
 • Κ. Δραζιώτης
 • Α. Παπαδόπουλος

Επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.): ethics@csd.auth.gr

 • Θ. Κ. Τσιάτσος
 • Α. Βακάλη
 • Χρ. Ουζούνης

Σύμβουλος Σπουδών Τμήματος (Περιλαμβάνονται θέματα προσβασιμότητας και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων)

Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Επόπτες Πρακτικής ανά Τομέα

 • Γ. Κεραμίδας
 • Γ. Τσουμάκας
 • Π. Νικοπολιτίδης

Υπεύθυνος Οικονομικών Αιτημάτων του Τμήματος:

Υπόλογος υλικών κινητού εξοπλισμού

Επιτροπή απόσυρσης και εκποίησης υλικών

Επιτροπή Υποδομών και Επιτροπή τεχνικής υποστήριξης του Τμήματος:  infra@csd.auth.gr

 • Ν. Νικολαΐδης
 • Ν. Κονοφάος
 • Α. Παπαδόπουλος
 • Γ. Παζαράς

 Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών

 • Ν. Νικολαϊδης
 • Δ. Πολίτης
 • Ν. Λάσκαρης

Εκπρόσωπος Τμήματος στην επιτροπή Βιβλιοθηκών της ΣΘΕ

Σύνδεσμος Τμήματος με τον ΕΛΚΕ

Εκπρόσωπος Τμήματος στην Επιτροπή Πολιτισμού – Επικοινωνίας και Αριστείας της ΣΘΕ

 • Ν. Πλέρος

Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Φύλου και Ισότητας ΣΘΕ

 • Α. Μήλιου