Τέφας Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Νέο κτίριο ΣΘΕ, Γραφείο 3.16

Ώρες Γραφείου: 11:00 - 13:00

Τηλέφωνο: +30-231099.1932 Fax: +30-231099.8453

Email: tefas@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Υπολογιστική Νοημοσύνη
  • Αναγνώριση Προτύπων
  • Στατιστική Μηχανική Μάθηση
  • Ανάλυση Πολυμεσικών Δεδομένων