Τέφας Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Νέο κτίριο ΣΘΕ, Γραφείο 3.16

Ώρες Γραφείου: 11:00 - 13:00

Τηλέφωνο: +30-231099.1932 Fax: +30-231099.8453

Email: tefas@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • 2002: Διδακτορικό στην Πληροφορική, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ
 • 1997: Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2017-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ
 • 2013-2017: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ
 • 2008-2013: Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ
 • 2006-2008: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών, ΤΕΙ Καβάλας
 • 2002-2006: Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Υπολογιστική Νοημοσύνη
 • Βαθιά Μάθηση
 • Στατιστική Μηχανική Μάθηση και Αναγνώριση Προτύπων
 • Ανάλυση Πολυμεσικών Δεδομένων