Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απονέμει διδακτορικό τίτλο σε ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών πεδίων.

Η έρευνα των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται υπό την επίβλεψη των καθηγητών του Τμήματος οι οποίοι στο σύνολό τους διαθέτουν εκτενή  ερευνητική εμπειρία στα γνωστικά τους αντικείμενα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής δημοσιεύονται σε κορυφαία συνέδρια και περιοδικά που εκδίδονται από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς στην Επιστήμη των Υπολογιστών, όπως οι: Association for Computing Machinery (ACM) και Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος υποστηρίζονται μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων που προσελκύουν οι καθηγητές του Τμήματος από  φορείς όπως: Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας,  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος εντάσσονται σε ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών που αναπτύχθηκε  με τις σημαντικότερες εταιρείες πληροφορικής στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία.

Το πλαίσιο αυτό προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας υψηλού επιπέδου καθώς παρέχεται ο πλέον σύγχρονος υπολογιστικός εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό) καθώς και υποστήριξη για τη συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων σε κορυφαία διεθνή συνέδρια των ερευνητικών τους περιοχών, στα οποία παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εξελίξεις της επιστήμης.

Οι διδάκτορες του Τμήματος Πληροφορικής σταδιοδρομούν σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού ή συμμετέχουν σε ερευνητικά/ αναπτυξιακά τμήματα εταιρειών του χώρου της Πληροφορικής σε όλο τον κόσμο.