Κατσάνος Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Εθνικής Αντίστασης 16, Καλαμαριά, 2ος Όροφος, Γραφείο 24

Ώρες Γραφείου: Καθημερινά κατόπιν επικοινωνίας/συνεννόησης με email

Τηλέφωνο: +30-231099.1925

Email: ckatsanos@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • 2010: Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών (γνωστικό αντικείμενο: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή)
 • 2004: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 1999: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, 3ο Ενιαίο Λύκειο Κοζάνης, 19.6/20, Πανελλήνιες με Δέσμες

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2018-Σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (γνωστικό αντικείμενο «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή»)
 • 2011-2012, 2014-Σήμερα: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) σε αντικείμενα Πληροφορικής σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)
 • 2017-2018: Πανεπιστημιακός υπότροφος σε αντικείμενα Πληροφορικής σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών
 • 2016-2018: ΣΕΠ σε αντικείμενα Πληροφορικής σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ)
 • 2015: Επιμορφωτής σε αντικείμενα Πληροφορικής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
 • 2013, 2015: Έμπειρος μηχανικός λογισμικού σε έργα του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών
 • 2011-2018: Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε αντικείμενα Πληροφορικής σε Τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΤΕΙ Πατρών)
 • 2011-2018: Έμπειρος μηχανικός λογισμικού σε έργα του ΕΛΚΕ (πρώην ΕΔΕΛ) ΕΑΠ
 • 2011-2012: Επιμορφωτής επιμορφωτών σε αντικείμενα Πληροφορικής στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης (ΠΑΚΕ) Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας, Κεφαλληνίας & Ζακύνθου
 • 2010: Αναλυτικής-Προγραμματιστής Η/Υ στο Σώμα Έρευνας Πληροφορικής, Ελληνικός Στρατός Ξηράς
 • 2006-2009: Μηχανικός λογισμικού σε έργα ανάπτυξης λογισμικού που τα διεκδίκησα και τα υλοποίησα ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • 2005-2010: Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε αντικείμενα Πληροφορικής σε Τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • 2005-2009: Μηχανικός λογισμικού σε έργα του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών
 • 2005-2009: Βοηθός διδασκαλίας σε αντικείμενα Πληροφορικής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών
 • 2003-2004: Εισηγητής σε σεμινάρια Πληροφορικής του Ομίλου Όραμα: Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Ρομπότ
 • Επιστήμη του Ιστού
 • Προσβασιμότητα Διαδικτύου
 • Εκπαιδευτικές τεχνολογίες
 • Μέθοδοι και εργαλεία σχεδιασμού και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων λογισμικού