Κοτρόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Γραφείο: Νέο κτίριο ΣΘΕ, Γραφείο 4.7

Ώρες Γραφείου: http://tinyurl.com/o5jrzge

Τηλέφωνο: +30-231099.8225 Fax: +30-231099.8225

Email: costas@csd.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • 1993: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.
 • 1988: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2015 – σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • 2008 – 2015: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • 2002 – 2008: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • 1997 – 2002: Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • 1995 – 1997: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • 1989 – 1994: Ερευνητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
 • Επεξεργασία Ήχου, Μουσικής, Ομιλίας, Γλώσσας
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Ανάκτηση Πολυμεσικής Πληροφορίας
 • Ανθρωποκεντρική Πολυτροπική Αλληλεπίδραση με τον Υπολογιστή