Παπαδημητρίου Γεώργιος, Καθηγητής

Papadimitriou Georgios, Professor

Νέο κτίριο ΣΘΕ, Γραφείο 4.8
Τρίτη 14:45-15:45 και Πεμπτη 12:45-13:45
+30-231099.8221
+1-801-6813598, +30-2310998221

Σπουδές

 • 1994: Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 1989: Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 1984: Αποφοίτηση από το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης "ΑΝΑΤΟLIA".

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2013 - σήμερα: Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.
 • 2007 - 2013: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.
 • 2001 - 2007: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.
 • 1997 - 2001: Λέκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.
 • 1996 - 1997: Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
 • 1994 - 1996: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα.
 • 1991 - 1994: Μεταπτυχιακός Υπότροφος Ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Οπτικά Δίκτυα
 • Ασύρματα Δίκτυα
 • Τοπικά Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων
 • Διακοπτικά Στοιχεία
 • Μανθάνοντα Αυτόματα
New Building of School of Sciences, Office 4.8
Tuesday 14:45-15:45 and Thursday 12:45-13:45
+30-231099.8221
+1-801-6813598, +30-2310998221
gp@csd.auth.gr
 • 1994: Ph.D. in Computer Engineering and Informatics from the University of Patras, Greece.
 • 1989: Diploma in Computer Engineering and Informatics from the University of Patras, Greece.
 • 1984: Graduation from the American College "ΑΝΑΤΟLIA".
 • 2013 - today: Professor in the Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki.
 • 2007 - 2013: Associate Professor in the Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki.
 • 2001 - 2007: Assistant Professor in the Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki.
 • 1997 - 2001: Lecturer in the Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki.
 • 1996 - 1997: Educational Staff in the Department of Informatics, Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece.
 • 1994 - 1996: Postdoctoral Research Associate in the Computer Technology Institute, Patras, Greece.
 • 1991 - 1994: Postgraduate Research Associate in the Computer Technology Institute, Patras, Greece.
 • Optical Networks
 • Wireless Networks
 • High Speed Local Networks
 • Switches
 • Learning Automata