Βλαχάβας Ιωάννης, Καθηγητής

Vlahavas Ioannis, Professor

Κτίριο Βιολογίας, Ημιόροφος, Γραφείο 10
12:00-14:00
+30-231099.8145
+30-231099.8362

Σπουδές

 
 • 1988: Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής ΑΠΘ
 • 1982: Πτυχίο Φυσικού Τμήματος ΑΠΘ

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2003-σήμερα: Καθηγητής του Tμήματος Πληροφορικής του AΠΘ
 • 1999-2003: Αναπλ. Kαθηγητής του Tμήματος Πληροφορικής του AΠΘ
 • 1997 (α' εξάμηνο): Επισκέπτης καθηγητής, στο πανεπιστήμιο Purdue, Indiana, της Aμερικής. 
 • 1993-1998: Επικ. Kαθηγητής του Tμήματος Πληροφορικής του AΠΘ
 • 1990-1993 : Λέκτορας του Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ
 • 1985-1988: Ειδικός μεταπτυχιακός υπότροφος του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Συστήματα Λογικού Προγραμματισμού
 • Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική 
 • Σχεδιασμός Ενεργειών
 • Μηχανική Μάθηση / Ανακάλυψη Γνώσης από Δεδομένα 
 • Ευφυή Συστήματα - Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Biology Building, Mezzanine, Office 10
-
+30-231099.8145
+30-231099.8362
vlahavas@csd.auth.gr
 • 1988: Ph.D. degree in Computer Science at Aristotle University of Thessaloniki
 • 1982: B.Sc. degree in Physics at Aristotle University of Thessaloniki
 • 2003 - today: Professor in the Department of Informatics at the Aristotle University of Thessaloniki
 • 1999 - 2003: Associate professor in the Department of Informatics at the Aristotle University of Thessaloniki
 • 1st semester of 1997: Visiting professor at Purdue University, Indiana, USA.
 • 1993 - 1998: Assistant professor in the Department of Informatics at the Aristotle University of Thessaloniki.
 • 1990 - 1993: Lecturer in the Department of Physics (Digital Systems & Computers Lab.) at the Aristotle University of Thessaloniki
 • 1985 - 1988: Research scientist.
 • Logic Programming
 • Knowledge representation and Reasoning
 • Automated Planning
 • Machine Learning
 • Intelligent Systems and AI Applications