Γούναρης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής

Gounaris Anastasios, Assistant Professor

Καλαμαριά, Γραφείο 28
-
+30-231099.1933
-

Σπουδές

 

Επαγγελματική Εμπειρία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
  • Αυτόνομη/προσαρμόσιμη επεξεργασία δεδομένων
  • Προσαρμόσιμη επεξεργασία ερωτήσεων
  • Χρονοδρομολόγηση πόρων
Kalamaria, Office 28
-
+30-231099.1933
-
gounaria@csd.auth.gr
  • Distributed Databases
  • Autonomic and adaptive data management
  • Adaptive query processing
  • Resource Scheduling