Βασιλειάδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Bassiliades Nick, Associate Professor

Κτίριο Βιολογίας, Ημιόροφος
Καθημερινά 9:00-11:00
+30-231099.7913
+30-231099.7913

Σπουδές

 
 • Διδακτορικό στην Πληροφορική, Τμ. Πληροφορικής, Α.Π.Θ.
 • M.Sc. Applied Artificial Intelligence, Computing Science Dept., Aberdeen University, Scotland
 • Πτυχίο Φυσικής, Τμ. Φυσικής, Α.Π.Θ.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον Τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Μεταδιδακτορική έρευνα στην Ευφυή Διαχείριση Ημι-δομημένων Δεδομένων (με υποτροφία του ΙΚΥ)
 • Διδάσκων με το Π.Δ.407 του Τμ. Πληροφορικής του Α.Π.Θ.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
 • Λέκτορας (με μερική απασχόληση) στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του κολεγίου CITY, συνεργαζόμενο ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Sheffield (Μ. Βρετανία)
 • Ακαδημαϊκός συντονιστής και επισκέπτης καθηγητής της Σχολής Έρευνας-Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας
 • Διευθυντής του Διατμηματικού ΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Σημασιολογικός Ιστός, Οντολογίες, Συνδεδεμένα Δεδομένα
 • Συστήματα Κανόνων / Γνώσης
 • Ευφυείς Πράκτορες / Υπηρεσίες Ιστού
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση / Ηλεκτρονική Μάθηση
Biology Building, Mezzanine
Daily 9:00-11:00
+30-231099.7913
+30-231099.7913
nbassili@csd.auth.gr
 • PhD in Parallel Knowledge Base Systems, Dept. of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
 • M.Sc. Applied Artificial Intelligence, Computing Science Dept., Aberdeen University, Scotland
 • B.Sc. Physics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
 • Doctoral research in the area of Artificial Intelligence, supported by a scholarship from the Greek Foundation of State Scholarships (IKY)
 • Postdoctoral research on Intelligent Management of Semi-structured Data, supported by a scholarship from the Greek Foundation of State Scholarships (IKY)
 • Part-time lecturer at the Dept. of Informatics, AUTH
 • Part-time Assistant Professor at the Department of Informatics, Technological and Educational Institute of Thessaloniki, Greece
 • Part-time lecturer at the Dept. of Computer Science, City Liberal Studies, Affiliated Institution of Sheffield University
 • Academic Coordinator of the School of Science and Technology, International Hellenic University
 • Director of the Joint Postgraduate Course in «Informatics and Management» of the Departments of Informatics and Economics, AUTH
 • Semantic Web, Ontologies, Linked Open Data
 • Rule-based and Knowledge Systems
 • Intelligent Agents, Intelligent Web Services
 • Artificial Intelligence
 • eCommerce, eGovernment, eLearning