Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ_AMD TELECOM

Ο Φορέας Υποδοχής «AMD Telecom», που εδρεύει στην Λητή Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να απασχολήσει  3 προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες από τα Τμήματα, Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορικής,  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών & Α.Π.Θ. για Πρακτική Άσκηση με έναρξη από τον Ιανουάριο 2018 και για έξι μήνες, και μικτή μηνιαία αμοιβή  403,22 € (καθαρή μηνιαία αμοιβή: 393,11 € + μηναία ασφάλιση: 10,11 €). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.