Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, Ιούλιος-Σεπτέμβριος εύρεση φορέων Υποδοχής, ΕΠΕΙΓΟN

Παρακαλούνται οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση φορέα Υποδοχής για την εκπόνηση της πρακτικής τους Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (Ιούλιος-Αύγουστος) να επικοινωνήσουν με την κα Γ. Θεοχάρη στο 2310-998164, είτε να στείλουν email στο gtheocha@csd.auth.gr για σχετική καθοδήγηση.