Πρόγραμμα υποτροφιών του ιδρύματος Μποδοσάκη ακαδημ. έτους 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη http://www.bodossaki.gr/gr/initiatives/scholarships έχει ανακοινωθεί, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, 

Α) το 44ο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

Β) το πρόγραμμα μεταδιδακτορικών ερευνητικών υποτροφιών στη μνήμη «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου» 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος, στα τηλέφωνα 210 3237 973 & 210 3237 804, στο email: info@bodossaki.gr και μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα Ιδρύματος www.bodossaki.gr