Δηλώσεις μαθημάτων – διπλωματικής και ανανέωση εγγραφής για τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου

Από Τετάρτη 29/2/2012 έως Παρασκευή 2/3/2012 και μόνον 11-12 πμ θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας των φοιτητών του 4ου εξαμήνου του ΠΜΣ.

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930.

Για τους φοιτητές του 2ου εξανήνου θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Η δήλωση μαθημάτων σε doc