Ανταποδοτικές υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Το Τμήμα Σπουδών προκηρύσσει ανταποδοτικές υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2012-2013. Στο Τμήμα Πληροφορικής αντιστοιχούν δύο υποτροφίες που αφορούν έναν μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ και έναν του ΔΠΜΣ.

Οι υπότροφοι θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με φυσική παρουσίας σε χώρους εκπαίδευσης με αντιμισθία 8 ευρώ ανά ώρα. Η περίοδος απασχόλησης θα είναι 3 μήνες (Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο) με μέγιστες ώρες απασχόλησης 20 ανά μήνα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να βρίσκονται στο δεύτερο έτος σπουδών τους
  2. Να είναι εξαιρετικής επίδοσης
  3. Το προσωπικό τους εισόδημα για το οικονομικό έτος 2011 να μην υπερβαίνει το ποσό των 5000€
  4. Να μην λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να συμμετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (θα την βρείτε στο συνημμένο έγγραφο)
  2. Μία φωτογραφία
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2011
  4. Αναλυτική βαθμολογία
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλο φορέα.

 

Οι καταθέσεις των αιτήσεων θα γίνεται στη γραμματεία του Τμήματος έως την Παρασκευή 7/9/2012 και ώρες 11-12 πμ.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ