Ανακοίνωση εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ακάδ. έτους 2012-2013

Ανακοινώθηκαν οι εισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ

Καλούνται οι επιτυχόντες που έχουν λάβει το πτυχίο τους να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους από την Τρίτη 17/7/2012 έως την Παρασκευή 27/7/2012 και αυτοί που θα ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο, από τη Δευτέρα 3/9/2012 έως την Παρασκευή 5/10/2012.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

  1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από τη Γραμματεία)
  2. Δύο (2) φωτογραφίες
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  4. Παράβολο (μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία, τηλ. 2310998930)