Απονομή Υποτροφίας Αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ Κύκλου

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματός μας κος. Δημήτριος Φίτσιος, ο οποίος εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στι αντικείμενο των Οπτικών Επικοινωνιών με επιβλέποντα καθηγητή τον Επίκ. Καθηγητή κο. Νικόλαο Πλέρο, έλαβε την πολύ ανταγωνιστική υποτροφία Αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών Σπουδών B’ Κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος SIEMENS, στον επιστημονικό τομέα «Βιομηχανία» με εξειδίκευση «Νανοτεχνολογία και Εφαρμογές». Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα μόλις 20 άτομα έλαβαν αυτή την υποτροφία πανελληνίως, ενώ ο αριθμός των υποτροφιών που απονεμήθηκαν και για τους τέσσερις επιστημονικούς τομείς ήταν συνολικά 73.