Απονομή μεταδιδακτορικής υποτροφίας ERCIM Alain Bensoussan

Ο Δρ. Δ. Βερβερίδης του Τμήματος (μέντορας Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Κοτρόπουλος) έλαβε μεταδιδακτορική υποτροφία ERCIM Alain Bensoussan.