Διάκριση στο περιοδικό Information Systems

Το άρθρο “Combining text and link analysis for focused crawling- An application for vertical search engines” των Γ. Αλμπανίδη, Κ.Κοτρόπουλου και Ι. Πήτα είναι μεταξύ των 10 άρθρων με τις περισσότερες αναφορές που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Information Systems.