Σύμβουλοι Σπουδών πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκαν οι σύμβουλοι σπουδών των πρωτοετών φοιτητών του ακαδ. έτους 2015-2016 (συνημμένο αρχείο).

Έργο του συμβούλου σπουδών είναι η παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στους φοιτητές για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος