Εγγραφή φοιτητών στο εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο εαρινό εξάμηνο σπουδών μέσω του περιβάλλοντος http://m.auth.gr μέχρι 31/3/2014.

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις οδηγίες http://www.it.auth.gr/el/news/2014-02-27/1119

Για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.