Κατάθεση αιτήσεων ορκωμοσίας εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 να καταθέσουν αιτήσεις ορκωμοσίας από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρες 11 με 12 μμ.

Με την αίτηση ορκωμοσίας ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία:

  1. το βιβλιάριο σπουδών,
  2. την ακαδημαϊκή ταυτότητα,
  3. το βιβλιάριο υγείας (εφόσον υπάρχει),
  4. βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο,
  5. βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία),
  6. το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής εργασίας κατάλληλα συμπληρωμένο,
  7. το ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών κατάλληλα συμπληρωμένο

Υπενθυμίζεται ότι η ορκωμοσία θα γίνει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ.