Πρόγραμμα συνεντεύξεων εισαγωγής για το ΠΜΣ για το ακαδημ. έτος 2013-2014

Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για το ακαδημ. έτος 2013-2014 θα διεξαχθούν την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας.

Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει και δεύτερη κατεύθυνση να ανατρέξουν στην αντίστοιχη στήλη ώστε να ενημερωθούν για την ώρα της δεύτερης συνέντευξης.

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με την γραμματεία στα τηλέφωνα 2310998420 και 2310998436 για να επιβεβαιώσουν ότι ενημερώθηκαν.

Δείτε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων