Εκδήλωση παρουσίασης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 μεταξύ 17:00 και 19:00 στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του Κέντρου
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν
τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Αφίσα-Πρόγραμμα εκδήλωσης:
http://www.rc.auth.gr/Documents/Uploaded/64566320-3ff4-49f1-a8b5-75256b7fa9f0.pdf

Πληροφορίες: Κυρία Ειρήνη Τρίκκα, τηλ. 2310-998930, email: eitrikka@csd.auth.gr