ΠΡΟΣΟΧΗ – Ταυτοποίηση φοιτητών κατά την παραλαβή των συγγραμμάτων

Δείτε το συνημμένο αρχείο εδώ.