Ανακοίνωση του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ΑΠΘ για τους πρωτοτετείς φοιτητές και φοιτήτριες

Σας γνωστοποιούμε ότι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) διοργανώνει μία σειρά από βιωματικά εργαστήρια για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.