Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φοιτητές/-τριες που μέχρι και το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 δήλωσαν κατευθύνσεις είναι οι τελευταίοι/-ες με το σύστημα των κατευθύνσεων. Αυτοί/-ές μπορούν είτε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με βάση το σύστημα των κατευθύνσεων εφόσον το επιθυμούν (και να αναγραφεί η μείζων και η ελάσσονα κατεύθυνση στο Συμπλήρωμα πτυχίου τους), είτε να μεταβούν στο σύστημα των ροών (και να αναγραφούν οι ροές στο Παράρτημα Διπλώματος).