Εξέλιξη του επίκουρου καθηγητή Σ. Δημητριάδη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή

Γνωστικό Αντικείμενο:
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ Προκήρυξης:
1148/26-08-2014 τ. Γ΄

Αριθμός Συνεδρίασης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 211/14-5-2014

Ημερομηνία Υποβολής των Δικαιολογητικών:
10-11-2014

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδιάσή της αριθμ. 248/17-12-2014 συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 207/8-12-2014).

Ο κ. Σ. Δημητριάδης στις 2012-2014 όρισε δύο αξιολογητές του έργου του, τους κ.κ. Ι. Βλαχάβα και Ι. Σταμέλο.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 27-1-2015 επικύρωσε τη πρόταση του κ. Σ Δημητριάδη και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές, Β. Δαγδιλέδη και P. Tchounikine.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:
Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της 7-4-2015 εξέλεξε τον κ. Σ. Δημητριάδη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ” Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”.

Επί επτά (7) παρόντων μελών, ο κ. Σ. Δημητριάδης έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους.